Schulautonome Tage

Freitag, 31. Mai 2019

Freitag, 21. Juni 2019 

Schulfreie Tage

Freitag, 26. Oktober 2018

Donnerstag, 1. und Freitag, 2. November 2018

Mittwoch, 1. Mai 2019

 

Ferien 2018/19

Weihnachtsferien vom 24.12.2018 bis 6.1.2019 

Semesterferien vom 18. bis 24.2.2019

Osterferien vom 15. bis 23.4.2019

Pfingstferien am 10. und 11.6.2019

Sommerferien vom 6.7. bis 8.9.2019